Duyuru

Daralt
Henüz duyuru yok.

Gitme ey yolcu, beraber oturup ağlaşalım

Daralt
X
 • Süzgeç
 • Zaman
 • Göster
Tümünü Temizle
yeni yazılar

 • Gitme ey yolcu, beraber oturup ağlaşalım

  İşte sana, onların kendi yolsuzlukları yüzünden ıpıssız kalan yurdları!...

  (Neml, 52)
  Geçenler varsa İslâm’ın şu çiğnenmiş diyârından;
  Şu yüz binlerce yurdun kanlı, zâirsiz mezârından;
  Yürekler parçalar bir nevha dinler reh-güzârından.
  Bu mâtem, kim bilir, kaç münkesir kalbin gubârından
  Hurûş etmekte, son ümmîdinin son inkisârından?

  Evet, son inkisârından ki yoktur cebrin imkânı:
  Batıp gitmiş nazarlar beklemekten fecr-i nâzânı!
  Nasıl, ey yolcu, bin lâ’net gelip ezmez ki vicdânı?
  Dudaklar, çâk çâk olmuş, içerken zehr-i hüsrânı,
  Uzaktan baktı -koşmak nerde!- milyonlarca yârânı!

  Bu ıssız âşiyanlar bir zaman gâyet muazzezdi;
  Bu damlar böyle baykuş seslerinden çın çın ötmezdi!
  Şu kurbağlar seken vâdîde ceylânlar koşup gezdi!
  Şu coşmuş, ağlayan ırmak ne handan gölgeler sezdi!
  Fakat, bir bâd-ı nekbet ansızın hep kırdı, hep ezdi!

  Vefâsız yurd! Öz evlâdın için olsun, vefâ yok mu?
  Neden kalbin kararmış? Bin ocaktan bir ziyâ yok mu?
  İlâhî, kimsesizlikten bunaldım, âşinâ yok mu?
  Vatansız, hânümansız bir garîbim... Mültecâ yok mu?
  Bütün yokluk mu her yer? Bâri bir “Yok!” der sâda yok mu?

  Gitme ey yolcu, berâber oturup ağlaşalım:
  Elemim bir yüreğin kârı değil. Paylaşalım!
  Ne yapıp ye’simi kahreyleyeyim, bilmem ki?
  Öyle dehşetli muhîtimde dönen mâtem ki!...
  Âh! Karşımda vatan nâmına bir kabristan
  Yatıyor şimdi... Nasıl yerlere geçmez insan?
  Şu mezarlar ki uzanmış gidiyor, ey yolcu,
  Nereden başladı yükselmeye, bak, nerde ucu!
  Bu ne hicrân-ı müebbed, bu ne hüsrân-ı mübîn...
  Ezilir rûh-ı semâ, parçalanır kalb-i zemîn!
  Azıcık kurcala toprakları, seyret ne çıkar:
  Dipçik altında ezilmiş, paralanmış kafalar!
  Bereden reng-i hüviyyeti uçmuş yüzler!
  Kim bilir hangi şenâatle oyulmuş gözler!
  “Medeniyyet” denen alçaklığa lâ’netler eder,
  Gibi yekpâre kesilmiş de sırıtmış dişler!
  Süngüden kalbura dönmüş nice binlerle beden!
  Nice başlar, nice kollar ki cüdâ cisminden!
  Sonra, nâmûsuna kurbân edilen bunca hayat!
  Beşiğinden alınıp parçalanan mahlûkat!
  Bembeyaz saçları katranlara batmış dedeler!
  Göğsü baltayla kırılmış memesiz vâlideler!
  Teki binlerce kesik gövdeye âid kümeler:
  Saç, kulak, el, çene, parmak... Bütün enkāz-ı beşer!
  Bakalım, yavrusu uğrar mı, deyip, karnından,
  Canavarlar gibi şişlerde kızarmış nisvan!
  İşte bunlar o felâket-zedelerdir ki, düşün,
  Kurumuş ot gibi doğrandı bıçaklarla bütün!
  Müslümanlıkları bîçârelerin öyle büyük
  Bir cinâyet ki: Cezâlar ona nisbetle küçük!

  Ey bu toprakta birer na’ş-ı perîşan bırakıp
  Yükselen mevkib-i ervâh! Sakın arza bakıp,
  Sanmayın: Şevk-i şehâdetle coşan bir kan var...
  Bizde leşten daha hissiz, daha kokmuş can var!

  Bakmayın, hem tükürün çehre-i murdârımıza!
  Tükürün: Belki biraz duygu gelir ârımıza!
  Tükürün cebhe-i lâkaydına Şark’ın, tükürün!
  Kuşkulansın, görelim, gayreti halkın, tükürün!
  Tükürün milleti alçakça vuran darbelere!
  Tükürün onlara alkış dağıtan kahbelere!
  Tükürün Ehl-i Salîb’in o hayâsız yüzüne!
  Tükürün onların aslâ güvenilmez sözüne!
  Medeniyyet denilen maskara mahlûku görün:
  Tükürün maskeli vicdânına asrın, tükürün!

  Hele i’lânı zamanında şu mel’un harbin,
  “Bize efkâr-ı umûmiyyesi lâzım Garb’ın;
  O da Allâh’ı bırakmakla olur” herzesini
  Halka îmân gibi telkīn ile, dînin sesini
  Susturan aptalın idrâkine bol bol tükürün!...

  Yine hicrân ile çılgınlığım üstümde bugün...
  Bana vahdet gibi bir yâr-ı müsâid lâzım!
  Artık ey yolcu, bırak... Ben, yalınız, ağlayayım!

  Sebîlürreşâd
  30 Ocak 1913
  17 Kânûnisânî 1328
  22 Safer 1331
Daha önce girdiğiniz bazı veriler otomatik olarak kaydedildi. Düzenle or Yoksay.
Taslak Kaydedildi
Smile :) Big Grin :D Frown :( Mad :mad: Stick Out Tongue :p Embarrassment :o Confused :confused: Wink ;) Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
Ekle: Ön İzleme Dar Orta Geniş Tam Boyut Kaldır  
x
Lütfen bekleyin...
X