Duyuru

Daralt
Henüz duyuru yok.

Müslümanlar birbirinin kardeşinden başka bir şey değildir

Daralt
X
 • Süzgeç
 • Zaman
 • Göster
Tümünü Temizle
yeni yazılar

 • Müslümanlar birbirinin kardeşinden başka bir şey değildir

  Müslümanlar birbirinin kardeşinden başka bir şey değildir; onun için iki kardeşinizin arasını bulunuz, Allah'tan da korkunuz ki rahmetine nâil olabilesiniz. (Hucurat, 10)
  Âyet-i Celîle Sûre-i Hucurât'a mensûbdur. Zemahşerî diyor ki: "(Beyne ihvetiküm) yahud (beyne ihvanuküm) sûretinde kırâetler olmakla beraber kelime tesniye sîgasıyla da olsa kâfidir. Zîrâ aralarında dargınlık zuhûr eden kimseler en aşağı iki kişi olur. Azlığı barıştırmak lâzım olunca, çokluğun arasını bulmak elbette daha ziyâde lâzımdır. Çünkü iki adamın bozuşması yüzünden husûle gelecek fenalık, hiç bir zaman cemâatin yekdiğerine darılmasından meydan alacak fesâda benzemez. (Ehaveyne)den murâd, Evs ile Hazrec kabîleleridir, diyenler de vardır."

  Evet, hakīkī müslümanlar birbirine kardeş nazarıyla bakarlar. Zaten aradaki râbıta bu kuvvette olmazsa Müslümanlık kuru bir ünvandan ibaret demektir. Azıcık dikkat olunursa görülür ki: Şerîat-i mutahharanın hemen bütün ahkâmı uhuvvet, vahdet esasını tahkîm eylemektedir. Namazlar, haclar, zekâtlar, şehâdetler, oruçlar, aynı kıbleye teveccühler, hep müslümanları birbirine bağlayacak vâsıtalardır.

  Resûl-i Ekrem salallahu aleyhi ve sellem Efendimiz haz-retleri: "Müslümanların haline aldırmayan müslüman değildir." buyuruyorlar. Şu hadîs-i şerîfe göre, hakīkī müslü-manların mikdarını anlayabilmek için, nüfûs-ı hâzıradan nedehşetli bir yekûn indirmek lâzım gelecek!

  Bizler "Hiçbir müslümanın vücûduna bir diken batmaz ki, onun acısını kendimde duymuş olmayayım" diyen bir Peygamber'in ümmeti iken, cihân-ı İslâm'ı kırıp geçiren felâketlerden haberimiz bile olmuyor! Evet, zelzeleden musâb olan İtalyanların imdadına koştuğumuz sırada, binlerce Müslüman Hindli tûfânlar içinde boğuluyordu. Zavallıların elini tutmak şöyle dursun, bedava bir teessür gösterebilmek için, feryatlarını bile işitemedik!

  Biz müslümanlar başka milletlere benzemeyiz. Din râbıtasını ihmâl edecek olursak, bu hareketimizin cezâsını, ukbâya kalmaz, daha dünyâda iken çekeriz... Nitekim çekiyoruz! Dîn-i mübîn, kavmiyet, cinsiyet gibi insanları birbirinden uzaklaştıran esbâbı aradan kaldırarak, dünyânın muhtelif noktalarındaki cemâatleri birleştirmiş iken, biz kalkıyoruz da aynı toprakta yaşayan cemâât-i İslâmiyyeyi, kavmiyet hissiyle parçalamak istiyoruz!

  Ey cemâât-i müslimîn, bilmiş olunuz ki Müslümanlık'ta kavmiyet yoktur. Resûl-i Ekrem sallâllâhu aleyhi vesellem Efendimiz hazretleri "Kavmiyet gayreti güdenler bizden değildir." buyurmuştur. Şâyed kiminiz Araplığına, kiminiz Arnavutluğuna, kiminiz Türklüğüne, kiminiz Kürtlüğüne sarılacak, sizi râbıtaların en metîni ile birleştirmiş olan din kardeşliğini bir tarafa bırakacak iseniz, neûzubillâh, hepimiz için hüsrân-ı mübîn muhakkaktır.

  Sebîlürreşâd
  20 Haziran 1912
  7 Haziran 1328
  5 Receb 1330
Daha önce girdiğiniz bazı veriler otomatik olarak kaydedildi. Düzenle or Yoksay.
Taslak Kaydedildi
Smile :) Big Grin :D Frown :( Mad :mad: Stick Out Tongue :p Embarrassment :o Confused :confused: Wink ;) Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
Ekle: Ön İzleme Dar Orta Geniş Tam Boyut Kaldır  
x
Lütfen bekleyin...
X