Duyuru

Daralt
Henüz duyuru yok.

Aşılayıcı Rüzgârlar

Daralt
X
 • Süzgeç
 • Zaman
 • Göster
Tümünü Temizle
yeni yazılar

 • Aşılayıcı Rüzgârlar

  Rüzgârları aşılayıcılar olarak gönderdik. (Hicr, 22)
  Hem Dünya’nın içindeki fiziksel oluşumlar üzerine yapılan araştırmalar hem de bitkiler üzerine yapılan araştırmalar, rüzgârların aşılayıcı özelliğinin önemini göstermiştir. Rüzgârlar, bitki tozlarını bir yerden başka bir yere taşıyarak bitkilerin üremesinde önemli rol oynarlar. Bununla birlikte rüzgârlar, yağmurun yağabilmesi için yağmur bulutlarını da aşılarlar. Böylece rüzgârlar aşılayıcı fonksiyonlarıyla Dünya’daki yaşam için olmazsa olmazlar listesindedir.

  Rüzgârların Harika Sistemi

  Görüldüğü gibi Kuran’da, yaşamımız için gerekli olan rüzgârlara dikkat çekilmiş ve rüzgârların aşılayıcı özelliği vurgulanmıştır. Dünya’nın dönüşünden, üzerindeki yer şekillerinden, alçak ve yüksek basınç alanlarına kadar birçok faktör rüzgârların oluşumunda etkilidir. Rüzgârların, taşıdıkları parçacıklar ile havada serbest şekilde bulunan su buharını aşılamaları sayesinde bulutlar oluşur. Şayet rüzgârlar bu görevlerini yerine getirmeselerdi, yağmur yağdıran bulutlar oluşamazlardı. Yağmur olmayınca da yaşam mümkün olmazdı. Rüzgârların görevleri bununla sınırlı değildir. Atmosferde tonlarca ağırlığa sahip bulutların sürüklenmesi ve hava ile sürtünen bulutlarda negatif ve pozitif elektrik yükleriyle aşılamanın oluşması da rüzgârlar sayesindedir.

  Az önce de ifade edildiği gibi rüzgârlar olmasaydı bulutlar oluşmazdı. Oluşacakları düşünülse bile, o zaman da bulutlar, buharlaştıkları okyanusların ve denizlerin üstüne yağacakları için yeryüzündeki canlıların var olması mümkün olmayacaktı. Rüzgârlar, bulutların oluşumundan hareket etmelerine kadar birçok görevi yerine getirirken aynı zamanda bu sayede yağmurun sadece suyun buharlaştığı denizlerin üzerine değil karalara da yağmasına sebep olmakta ve bu şekilde canlı yaşamın devamı sağlanmaktadır. Yaratıcımız olan Allah, her şeyi olduğu gibi bunu da mükemmel bir şekilde planlamıştır.

  Her Şey Birbirine Bağlı

  Görüldüğü gibi rüzgârlardan yağmura, dağlardan ovalara, Dünya’nın dönüşünden ısı ayarlamalarına kadar her şey birbiriyle bağlantılıdır. Bu oluşumlardan birini yaratan kim ise, hepsini yaratan da O’dur. Bu oluşumlardan her biri diğerleriyle bağlantılı olduğu için, bunun aksini düşünmek imkânsızdır. Dünya’daki oluşumlardaki bu birlik, yaratıcının birliğini ortaya koymaktadır. Bu oluşumlardaki incelikler, mükemmellikler ve detaylar ise O’nun kudretinin, sanatının, bilgisinin ve gücünün sınırsızlığını anlamak isteyenlere birer işarettir.

  Sıcaktan bunaldığımız bir anda esen bir rüzgârın bize vermiş olduğu ferahlık hissinin yanında bu rüzgârların yaratıcısının yarattığı incelikleri de hatırlamak gerekir. Rüzgâr hem kudrettir, hem sanattır hem de matematik ve ilimdir. Bu kudret ve ilim, yaşadığımız Evren’deki tüm oluşumların nasıl mükemmel şekilde planlandıklarını ve hiçbirinin başıboş olmadığını haykırmaktadır. Böylece aklını kullanmak ve anlamak isteyenler için Allah’ın eşsiz sanatını ortaya koyan deliller sunmaktadır.

  Rüzgârların yönlendirilmesinde de aklını kullanan bir toplum için deliller vardır. (Casiye, 5)
  Kaynak: Emre Dorman, Allah’ın Parmak İzi, Destek Yayınları, 2016, Sayfa 90-92
Lütfen bekleyin...
X