Duyuru

Daralt
Henüz duyuru yok.

Hem bütün dünyâyı ifsâd eyle, hem muslih görün

Daralt
X
 • Süzgeç
 • Zaman
 • Göster
Tümünü Temizle
yeni yazılar

 • Hem bütün dünyâyı ifsâd eyle, hem muslih görün

  Onlara: ‘Yeryüzünde fesat çıkarmayın’ denildiği zaman; ‘Biz ıslahtan başka bir şey yapmıyoruz’ derler. Gözünü aç, iyi bil ki: Onlar yok mu, işte asıl müfsid onlardır; lâkin farkında değiller. (Bakara, 11-12)
  Bir yığın kundakçıdan yangın görenler milleti,
  Şimdi inmiş zanneder mutlak şu müdhiş âyeti!
  Ey vatansız derbederler, ey denî kundakçılar!
  Milletin, az çok, duran bir dîni, bir nâmûsu var.
  Şimdi nevbet onların... Yansın da onlar, öyle mi?
  Târumâr olsun bütün bir Müslümanlık âlemi!
  Ey, hayâ nâmında bir hissin vücûdundan bile
  Pek haberdâr olmayan, yüzsüz, hayâsız! Bak hele!
  Arkasından taklak attın en denî bir şöhretin;
  Düştü takken, çıktı cascavlak o kel mâhiyyetin!
  Bir külâh kapmaksa şâyed bunca hırsın gâyesi;
  Kendi nâmûsun olur ergeç onun sermâyesi.
  Yoksa, nâmûsuyla, vicdânıyla halkın oynama...
  Sonra kat kat nâsiyenden sarkacak birçok yama!
  Bir kızarmaz çehre bulmuşsun ya, ey cânî, bürün;
  Hem bütün dünyâyı ifsâd eyle, hem muslih görün!
  Kendi ırzından cömert olmaksa mu’tâdın eğer;
  Kendi mâlindir senin, hakkın tasarruf, kim ne der?
  Milletin, lâkin, henüz ma’sûm olan evlâdına
  Verme bir mel’ûn temâyül mübtezel mu’tâdına!

  Biz ki her mevcûdu yıktık, gâyesiz bir fikr ile;
  Yıkmadık bir şey bıraktık... Sâde bir şey: Âile.
  Hangi bir bünyânı mahvettik de ıslâh eyledik?
  İşte vîrân memleket! Her yer delik, her yer deşik!
  Bunların ta’mîri kābil... Olsa ciddiyyet, sebât;
  Lâkin, Allah etmesin, bir düşse şâyed âilât,
  En kavî kollarla hattâ kalkamaz imkânı yok.
  Kim ki kalkar der, onun hayvan kadar iz’ânı yok!
  «Âilî bir inkılâb olsun!» diyen me’yûs olur;
  Başka hiçbir şey kazanmaz, sâde bir .... olur!
  Çünkü çıplak inkılâbâtın rezâlettir sonu...
  Ey denî kundakçılar, biz sizde çok gördük onu!
  Bir de halkın dîni var sık sık ta’arruzlar gören.
  Hâle bak: Millette hissiyyâtı oymuş öldüren!
  Dîni kurbân etmeliymiş mülkü kurtarmak için!..
  Tut da, hey sersem, bu idrâkinle sen âlim geçin!
  Her cemâatten beş on dinsiz zuhûr eyler, bu hâl
  Pek tabî’îdir. Fakat ilhâdı bir kavmin muhâl.
  Hangi millettir ki efrâdında yoktur hiss-i dîn?
  En büyük akvâma bir bak: Dîni her şeyden metîn.
  Düşme ey âvâre millet, bunların hızlânına.
  Vâkıfız biz hepsinin pek muhtasar irfânına:
  Şark’a bakmaz, Garb’ı bilmez, görgüden yok vâyesi;
  Bir kızarmaz yüz, yaşarmaz göz bütün sermâyesi!


  Sebîlürreşâd
  22 Mayıs 1913
  9 Mayıs 1329
  16 Cemâziyelâhir 1331
Daha önce girdiğiniz bazı veriler otomatik olarak kaydedildi. Düzenle or Yoksay.
Taslak Kaydedildi
Smile :) Big Grin :D Frown :( Mad :mad: Stick Out Tongue :p Embarrassment :o Confused :confused: Wink ;) Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
Ekle: Ön İzleme Dar Orta Geniş Tam Boyut Kaldır  
x
Lütfen bekleyin...
X