Duyuru

Daralt
Henüz duyuru yok.

Tevekkül, yılmadan çalışmaktır

Daralt
X
 • Süzgeç
 • Zaman
 • Göster
Tümünü Temizle
yeni yazılar

 • Tevekkül, yılmadan çalışmaktır

  O kimseler ki bizim uğrumuzda çalışmışlardır, elbette kendilerine yollarımızı göstereceğiz; zaten hiç şüphe yoktur ki Allah iyilerle beraberdir. (Ankebût, 69)
  Bu âyet-i kerîme Ankebût Sûresi'nin sonudur. Görülüyor ki mücâhede mutlaktır; bir mef'ûl ile mukayyed olarak îrad buyurulmamıştır. Bir kayıt varsa, o da Allah için, yani hayır için olmasıdır.

  Sonra, (lenehdiyennehüm) suretindeki va'd-i ilâhî ne kat'îdir! Demek, maksad-ı hayr ile uğraşanlara, Allah için çalışanlara tevfîk hazırdır.

  İhsân "isâet"in zıddıdır. "İsâet" kötülük etmek, "ihsân" iyilik etmek demektir. Muhsin iyi adam, iyilik eden adamdır. Âyet-i kerîme Allah'ın iyilerle beraber olduğunu da gāyet kat'î bir lisan ile teblîğ ediyor.

  Elhasıl, âyet-i kerîme bize şunu bildiriyor ki: Hangi hayırlı maksada olursa olsun çalışanlar, çabalayanlar; lâkin Allah için çalışıp çabalayanlar, hidâyet yolunu, feyiz yolunu, saadet yolunu mutlak bulacaklardır.

  Evet, Allahu Zülcelâl Feyyâz-ı Kerîmdir; şân-ı azîmi için –hâşâ– buhl mutasavver değildir. Ancak bir kere O'nun feyzini kabul edebilecek isti'dâd hazırlamalı yani çalışmalı; sonra da Feyyâz'ın dirîğ-i feyz etmeyeceğinden emîn olarak hiç fütûr getirmemelidir. İşte, tevekkül diye pek azımızın anladığı yahud çoğumuzun anlamak istemediği mâhiyet budur; yoksa "Armut piş; ağzıma düş!" gibi miskin temennîlerin tevekkülle hiç münasebeti olamaz. Tevekkül demek, insan için mesâîsinin, mücâhedâtının –evvelce iki üç haybet gözükse bile– mutlaka sonunda tevfîka mazhar olacağına karşı gevşemez bir ümid, sarsılmaz bir itmînan beslemek demektir.

  Hayatı mücâhede içinde geçenler için mev'ûd olmadık ni'met; ma'nâsız bir tevekkül ile âtıl yaşayanların ise mahkûm olmayacağı zillet yoktur. Fâtır-ı Hakîm'in kavânîni ebedîdir, asla değişmez. Allah o kanunların hiç birinin, hiçbir noktasını, hiçbir mü'minin keyfi, hatta bütün Müslümanların hâtır-ı şerîfi için ta'dîl etmez...

  Şuûn, hâdisat, Kur'an'daki hakīkatleri –o bizim bir türlü anlamak istemediğimiz hakīkatleri– olanca dehşetiyle ihtâr edip durmakta iken nasıl oluyor da bir türlü gözümüzü açmıyoruz? Nasıl oluyor da meskenetler, atâletler, gayretsizlikler içinde sürüklenip duruyoruz? Efrâdı üçyüz, üçyüz elli milyona varan cemaat-i müslimînin nedir bugünkü hâli? İslâm sa'y dini, mücâhede mesleği, şân ü şevket, mecd-ü azamet rehberi iken; o dîn-i mübîne intisâb da'vâsını güden biz zavallılar, dünyanın muhtelif iklimlerinde âtıl, bâtıl, miskin, zelîl, muhakkar, mahkûm, iğrenç bir takım yığınlar, canlı lâşe yığınları teşkîl ediyoruz!


  Sebîlürreşâd
  9 Mayıs 1912
  26 Nisan 1328
  22 Cemâziyelevvel 1330
Daha önce girdiğiniz bazı veriler otomatik olarak kaydedildi. Düzenle or Yoksay.
Taslak Kaydedildi
Smile :) Frown :( Big Grin :D Mad :mad: Stick Out Tongue :p Confused :confused: Embarrassment :o Wink ;) Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
Ekle: Ön İzleme Dar Orta Geniş Tam Boyut Kaldır  
x
Lütfen bekleyin...
X