Duyuru

Daralt
Henüz duyuru yok.

Ne idik, ne olduk?

Daralt
X
 • Süzgeç
 • Zaman
 • Göster
Tümünü Temizle
yeni yazılar

 • Ne idik, ne olduk?

  Siz iyiliği emr eyler, kötülükten nehy eder, Allah’a inanır olduğunuzdan; insanların hayrı için meydana çıkarılmış en hayırlı bir milletsiniz... (Âl-i İmrân, 110)
  Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz:
  Gelmişiz, dünyâya milliyyet nedir, öğretmişiz!
  Kapkaranlıkken bütün âfâkı insâniyyetin,
  Nûr olup fışkırmışız bir kûşesinden zulmetin;
  Yarmışız edvâr-ı fetretten kalan yeldâları;
  Fikr-i ferdâ doğmadan yağdırmışız ferdâları!
  Öyle ferdâlar ki: Kaldırmış serâpâ âlemi;
  Dîdeler bir câvidânî fecrin olmuş mahremi.
  Yirmi beş yıl yirmi beş bin yıl kadar feyyâz imiş!
  Bak ne ânî bir tekâmül! Bak ki: Hâlâ mündehiş,
  Yâd-ı fevka’l-i’tiyâdından onun târîhler;
  Görmemiş benzer o müdhiş seyre, hem görmez beşer.
  Bir taraftan dînimiz, ahlâkımız, irfânımız;
  Bir taraftan seyfe makrûn adlimiz, ihsânımız;
  Yükselip akvâmı almış fevc fevc âgūşuna;
  Hepsi dalmış vahdetin âheng-i cûşâcûşuna.
  Emr-i bi’l-ma’rûf imiş ihvân-ı İslâm’ın işi;
  Nehy edermiş, bir fenâlık görse, kardeş kardeşi.
  Kimse haksızlıktan etmezmiş tegâfül ihtiyâr;
  Ferde râci’ sadmeden efrâd olurmuş lerzedâr.

  Bir, neyiz? Seyreyle artık; bir de fikr et, neymişiz?
  Din de kürkün aynı olmuş: Ters çevirmiş giymişiz!*
  Nehy-i ma’rûf emr-i münkerdir gezen meydanda bak!
  En metîn ahlâkımız, yâhud, görüp aldırmamak!
  Yıktı bin mel’un kalem nâmûsu, bizler uymadık;
  “Susmak evlâdır” deyip sustuk... Sanırsın duymadık!
  Kustu bin murdar ağız Şer’in bütün ahkâmına;
  Âh, bir ses bâri yükselseydi nefret nâmına!
  Altı yüz bin can gider; milyonla îmân eksilir;
  Kimseler görmez! Gören sersem de Allah’tan bilir!
  Sonra, şâyed, şahsının incinse, hattâ, bir tüyü:
  Yer yıkılmış zanneder seyr eyleyen gümbürtüyü!
  Kırkın aylıktan biraz, yâhud, geciksin vermeyin;
  Fodla çiğ kalsın, “pilâv bitmiş” deyin, göstermeyin;
  Fes, külâh, kalpak, sarık vermiş, bakarsın, el ele,
  Mi’delerden fışkırır tâ Arş’a aç bir velvele!
  Ortalık altüst olurken ses çıkarmazdım, hani,
  Öyle bir dernekte seyret gel de artık sen beni!
  Göster, Allah’ım, bu millet kurtulur, tek mu’cize:
  Bir “utanmak hissi” ver gāib hazînenden bize!

  * Bu teşbîh İmâm Ali radiyallâhu anhindir.

  Sebîlürreşâd
  29 Mayıs 1913
  16 Mayıs 1329
  23 Cemâziyelâhir 1331
Daha önce girdiğiniz bazı veriler otomatik olarak kaydedildi. Düzenle or Yoksay.
Taslak Kaydedildi
Smile :) Big Grin :D Frown :( Mad :mad: Stick Out Tongue :p Embarrassment :o Confused :confused: Wink ;) Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
Ekle: Ön İzleme Dar Orta Geniş Tam Boyut Kaldır  
x
Lütfen bekleyin...
X